torsdag 10. mars 2011

ES-Teck/helsesjekken


ES-Teck/Helsesjekken


ES-Teck er en videreutvikling av EIS, og apparatet kommer fra samme utviklibgsgruppe og produsent i Frankrike og USA. ES-Teck har tre andre målingsmetodikker kombinery med EIS målemetoden, samt ny programvare hvor alle resultater tolkes samlet. EIS (Electro Interstitial Scan) er en elektrokjemisk undersøkelsesmetode. Hovedfunksjonen er å lese av prosessene i kroppen, og den måler hvilke organer og vev som jobber for lite eller for mye.

Metoden måler hormonbalansen, syre/base forhold, og det sympatiske og parasympatiske systemet. Videre får man opp en risikoprofil over hvilke problemer klienten trolig har, eller holder på å utvikle. Dette er basert på en sammenligning med målingene i en referansedatabase med 30 000 mennesker med ulike bekreftede diagnoser. De øvrige undersøkelsesmetodene som er integrert i ES-Teck,
er HRV ( Heart Rate Variability) og SPo2, og disse gir en god kartlegging av blant annet hjertefnksjon og sirkulasjonssystemet. Det er også inkludert bioimpedansmålinger, og i programvaren er det en rekke nye faktorer som kalkuleres utfra alle de integrerte faktorene som måles.

Hver enkelt teknologi som inngår i ES-Teck er medisinsk godkjent, og ES-Teck har medisinsk godkjenning for bruk både på norske sykehus og på private teknologibaserte klinikker. ES-Teck kartlegger hvilke livsstilsfaktorer som bør bedres, hva som ikke fungerer som det skal og bør undersøkes nærmere, hvor behandling bør fokuseeres, og hvordan utviklingen er i behandlingsforløpet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar