torsdag 10. mars 2011

ES-Teck/helsesjekken


ES-Teck/Helsesjekken


ES-Teck er en videreutvikling av EIS, og apparatet kommer fra samme utviklibgsgruppe og produsent i Frankrike og USA. ES-Teck har tre andre målingsmetodikker kombinery med EIS målemetoden, samt ny programvare hvor alle resultater tolkes samlet. EIS (Electro Interstitial Scan) er en elektrokjemisk undersøkelsesmetode. Hovedfunksjonen er å lese av prosessene i kroppen, og den måler hvilke organer og vev som jobber for lite eller for mye.

Metoden måler hormonbalansen, syre/base forhold, og det sympatiske og parasympatiske systemet. Videre får man opp en risikoprofil over hvilke problemer klienten trolig har, eller holder på å utvikle. Dette er basert på en sammenligning med målingene i en referansedatabase med 30 000 mennesker med ulike bekreftede diagnoser. De øvrige undersøkelsesmetodene som er integrert i ES-Teck,
er HRV ( Heart Rate Variability) og SPo2, og disse gir en god kartlegging av blant annet hjertefnksjon og sirkulasjonssystemet. Det er også inkludert bioimpedansmålinger, og i programvaren er det en rekke nye faktorer som kalkuleres utfra alle de integrerte faktorene som måles.

Hver enkelt teknologi som inngår i ES-Teck er medisinsk godkjent, og ES-Teck har medisinsk godkjenning for bruk både på norske sykehus og på private teknologibaserte klinikker. ES-Teck kartlegger hvilke livsstilsfaktorer som bør bedres, hva som ikke fungerer som det skal og bør undersøkes nærmere, hvor behandling bør fokuseeres, og hvordan utviklingen er i behandlingsforløpet.

oppdateringer av websidene våre

Da har vi oppdatert websidene våre. Det har blitt en liten endring i strukturen på menyen, og vi presanterer noen nyheter;).

www.greenklinikken.no

mandag 4. oktober 2010

Velkommen til vår splitte nye Blogg!Da er Greenklinikken entret blogglandia, der vi vil oppdatere dere nyheter innen vårt felt.
Vi jobber hele tiden med å holde oss oppdatert på det meste innen Aqua Detox, Kvantemedisin, Eternale mm.

Bli gjerne følger av oss, og få oppdateringer rett inn på din egen blogg.

Ønsker du mer informasjon om hva vi driver med, finner du det enten på våre websider.